Пневмонія
ПНЕВМОНІЯ

 

Пневмонія - гостре інфекційне захворювання, переважно бактеріальної етіології, яке характеризується вогнищевим ураженням респіраторних відділів легень та наявністю внутрішньоальвеолярної ексудації.  

 

Існує 4 види пневмонії: госпітальна або внутрілікарняна, аспіраційна (при попаданні їжі, рідини або вмісту шлунка в легені), у хворих з важкими порушеннями імунітету (вроджений імунодефіцит, ВІЛ-нфекція) і найбільш поширена позагоспітальна, яка трапляється в 98% випадків. Тому далі мова піде безпосередньо про пневмонії.

 

Пневмонія відноситься до найбільш поширених захворювань, виникає в будь-якому віці, має певні особливості перебігу в різні вікові періоди. Вона являє собою комплекс патологічних процесів, що розвиваються в дистальних відділах легеневої тканини. Основним проявом цих процесів є інфекційне, ексудативне, рідше проміжне запалення, викликане мікроорганізмами різної природи, і домінуюче у всій картині захворювання. З клінічних позицій поняття "пневмонія" слід визначити як інфекційне захворювання нижніх відділів дихальних шляхів, підтверджене рентгенологічно.

 

Епідеміологія пневмоній

 

Сучасні уявлення про пневмоніях сформувалися як підсумок їх багатовікового вивчення. Ще Гіппократ описав пневмонію, її симптоматологію і лікування. Античні автори говорили, що в розвитку пневмонії можна виділити ряд послідовних етапів. Питання про початок і першоджерелі розвитку залишилося невирішеним до теперішнього часу, хоча здається очевидним, що першоджерелом пневмонії як інфекційного захворювання є її етіологічний фактор - патогенний збудник.  Епідеміологія пневмоній на сучасному етапі характеризується виникла з кінця 80-х років тенденцією до зростання захворюваності та летальності як у нас в країні, так і в усьому світі. У розвинених країнах захворюваність пневмоніями становить від 3,6 до 16 на 1000 осіб. В даний час в усьому світі пневмонії займають 4 - 5-е місце в структурі причин смерті після серцево-судинної патології, онкологічних захворювань, цереброваскулярної патології і хронічно-обструктівних захворювань легенів (ХОЗЛ), а серед інфекційних хвороб - 1-е місце. У США позалікарняними пневмоніями щорічно захворюють 3 - 4 млн осіб, 30 - 40% з них потребують госпіталізації. Приблизно 50 - 70% пацієнтів лікують амбулаторно, і смертність серед них становить всього 1 - 5%. Але амбулаторному лікуванню підлягають тільки особи молодого віку без супутньої патології та з легким перебігом пневмонії. Протягом року загальна кількість дорослих хворих (18 років і старше) пневмонією в 5 країнах Європи (Великобританія, Франція, Італія, Німеччина, Іспанія) перевищує 3 млн. чоловік. В Україні в 2010 році, за даними офіційної статистики, захворюваність дорослих склала 519,7 на 100 тис. Населення, а смертність - 10,3 на 100 тис. Тобто померло майже 2% з тих, хто захворів на пневмонію. Однак ці показники не в повній мірі відображають рівень справжньої захворюваності та смертності.  Захворюваність у віковій групі старше 60 років становить від 20 до 44 на 1000 населення в рік. Летальність від пневмоній у даної категорії хворих становить 10 - 33%, а при пневмоніях, ускладнених бактериемией, досягає 50%. Висока летальність від пневмонії серед новонароджених і маленьких дітей і досягає 25% у дітей молодше 5 років.  Серед хворих на пневмонію переважають чоловіки. Вони складають, за даними багатьох авторів, від 52 до 56% хворих, тоді як жінки - від 44 до 48%.  Частота пневмоній чітко збільшується з віком. Пацієнти у віці від 40 до 59 років становлять 38,4 - 55,7% хворих, старше 60 років - від 31 до 60%.  Тривалість тимчасової непрацездатності становить в середньому 25,6 дня і може коливатися в межах 12,8 - 45 днів. За даними зарубіжних авторів, середнє число ліжко-днів у пацієнтів старше 60 років становить 21.

 

Фактори ризику виникнення пневмоній

 

У виникненні пневмонії значну роль відіграють фактори, що привертають, або фактори ризику, що ведуть до пошкодження одного або кількох захисних механізмів. Найчастіше пневмонії виникають в холодну пору року, так як захворюваність носить сезонний характер, однак слід зазначити, що хвороба може виникнути в будь-який час року. Одним з найбільш частих провокуючих чинників є переохолодження. Велике значення у виникненні пневмонії надається вірусам, особливо в період епідемій грипу, найчастіше це віруси грипу А, В, С, парагрипу, аденовіруси, респіраторно-синцитіальні віруси і коронаровіруси. Вік старше 60 років є ще одним важливим фактором ризику, що перш за все пов'язано з пригніченням кашльового рефлексу, порушенням мукоциліарногокліренсу, зміною мікробної флори. Крім того, в цьому віці фактором ризику є наявність ХОЗЛ, патології серцево-судинної системи, нирок, шлунково-кишкового тракту. Іншим важливим фактором є куріння: викурювання до 15-20 сигарет в день веде до порушення мукоциліарного кліренсу, підвищення хемотаксису макрофагів і нейтрофілів, їх активації, руйнування еластичної тканини, зниження ефективності механічного захисту. До виникнення пневмонії привертають порушення свідомості, алкогольна інтоксикація, мозкова травма, епілептичний припадок, наркоз, передозування снодійних та наркотичних засобів. У всіх цих випадках може статися аспірація вмісту ротоглотки і шлунково-кишкового тракту, що несе велику кількість різної аеробного і анаеробної флори. Важливу роль у виникненні пневмонії грає первинний і вторинний імунодефіцит. Основний контингент - хворі з різними пухлинними захворюваннями: гемобластозами, миєлотоксичним агранулоцитозом, аутоімунні захворювання, хворі, які отримують хіміотерапію, променеву, імуносупресивну терапію, які страждають на наркоманію і СНІД. Основними збудниками є умовно-патогенна флора, гриби (часто Aspergillus spp.), пневмоцисти, цитомегаловірус. Не можна не сказати про пневмонію при важких нейтропеніях, обумовлених застосуванням хіміотерапії з приводу злоякісних новоутворень, збудниками яких є як коки, так і грам флора. На тлі цих пневмоній розвиваються септичні стани; смертність при цьому висока. Факторами ризику виникнення пневмонії також можуть бути контакти з птахами, гризунами, подорожі.

 

Клінічний перебіг пневмоній

 

Клінічна картина пневмоній визначається особливостями збудників і станом макроорганізму. До основних проявів відносяться різноманітні поєднання бронхолегеневих і позалегеневих симптомів. До бронхолегеневих відносять кашель, задишку, біль в грудній клітці, виділення мокротиння, яке може бути слизове, слизисто-гнійне, іноді кров'янисте. Також визначають притуплення перкуторного звуку, ослаблене везикулярне, бронхіальне дихання, крепітація, шум тертя плеври. До позалегеневий відносять гіпотонію, слабкість, тахікардію, озноб, міалгія, лихоманку, сплутаність свідомості, менінгізм, зміни показників периферичної крові. У деяких хворих, в основному в ослаблених і літніх пацієнтів, а також при наявності важкої супутньої патології, позалегеневі симптоми переважають над бронхолегеневими.   Клініко-рентгенологічна картина пневмонії залежить насамперед від етіологічного агента. Розподіл пневмоній за етіологічною ознакою має принципове значення для визначення перебігу, прогнозу та лікування. Діагностика пневмоній грунтується насамперед на встановлення факту наявності пневмонії як самостійної нозологічної форми: аналізі клініко-рентгенологічних даних з обов'язковим урахуванням етіологічних характеристик запального процесу. При діагностиці цієї нозології лікар повинен провести диференційний діагноз з цілим рядом захворювань, що мають синдромно-подібну симптоматику, але відрізняються за своєю сутністю і вимагають іншого лікування. Лікарю доводиться вирішувати такі диференційно-діагностичні завдання:

• відмежування пневмонії від позалегеневих захворювань;

• диференціація пневмонії від інших хвороб органів дихання;

• диференціація пневмонії за різними ознаками (етіологія, широту процесу, ускладнення).   

Пневмонію слід відокремлювати від захворювань серцево-судинної системи, тромбоемболії легеневої артерії, вірусної інфекції, хронічних неспецифічних захворювань легенів, туберкульозу, раку легенів, інтерстиціальних захворювань легенів, пневмонітів при системних васкулітах, лікарського ураження легень, ателектазів, інфаркту та забиття легкого. Діагноз "пневмонія" є певним при наявності у хворого рентгенологічно підтвердженої вогнищевої інфільтрації легеневої тканини. Для цього необхідно виконати оглядову рентгенографію грудної клітини прямо і обома боками. А також не менше 2 клінічних ознак із нижчеперелічених:

-  гострий початок захворювання з температурою тіла вище 38 С;

- кашель з виділенням мокротиння;

- фізикальні ознаки (визначає лікар при контакті з пацієнтом за допомогою методів пальпації, перкусії та аускультації);

- зміни в загальному аналізі (лейкоцитоз, тобто підвищення лейкоцитів, клітин, що відповідають за запальну реакцію, і / або паличкоядерних зрушеннях вліво, тобто поява нових клітин в великій кількості для боротьби із запаленням). При пневмонії одужання настає в терміни до 4 тижнів. Клінічними критеріями одужання прийнято вважати нормалізацію самопочуття і стану хворого, зникнення фізикальних і рентгенологічних ознак запалення, нормалізацію показників крові. Але при цьому для відновлення структури безпосередньо легеневої тканини може знадобитися від 3 тижнів до 6 міс. При появі вищеперелічених скарг ні в якому разі не займайтеся самолікуванням. Постановка "гірчичників", розтирання і інші зігріваючі процедури можуть значно погіршити перебіг пневмонії і збільшити терміни лікування. Зверніться за допомогою до дільничного лікаря для подальшого проходження необхідних діагностичних процедур з метою постановки правильного діагнозу. Це прискорить процес і одужання і зменшить ймовірність ускладнень.Создан 01 ноя 2016