Медична рада 12.10
12 жовтня відбулось чергове засідання медичної ради, на якому були  наступні питання:

1. Аналіз діяльності стаціонару за 9 місяців 2016р.

Доповідач - Лисицька І.А. - заст. головного лікаря з медичної частини.

2. Аналіз роботи акушерсько-гінекологічної служби за 9 місяців 2016р.

Доповідач - Птиця Т.А. - заст. головного лікаря з акушерсько-гінекологічної допомоги.

3. Організація та виконання хірургічної служби за 9 місяців 2016р.

Доповідач Стукал С.М. - зав. хірургічним відділенням №2, Криклій В.Б. - зав. хірургічним відділенням №1.

4. Аналіз якості надання долікарської допомоги молодшими медичними працівниками стаціонарних відділень за 9 місяців 2016р.

Доповідач - Мезенцева О.Ю. - заст. головного лікаря з медсестринства.

За 9 місяців 2016р. надійшов 10231 хворий.

Стабільна загальна середня тривалість лікування 2016р - 8.6.

 

За підсумками діяльності хірургічного стаціонару за 9 місяців 2016р. проліковано - 3365 хворих, прооперовано - 2038 хворих. Зросла хірургічна активність на 1.9%. План ліжко-днів - 102.8%. Обіг ліжка - 30.2. По показникам діяльності загально-хірургічно стаціонару за 9 місяців 2016р., у порівнянні з аналогічним періодом 2015р. є поліпшення загальної післяопераційної летальності.

Пріоритетними заходами для поліпшення хірургічної допомоги населенню є:

1. Організація та створення реанімаційного відділення на базі КМУ МЛ№1, де зосереджена хірургічна та акушерсько-гінекологічна допомога ( за стандартами надання медичної допомоги хворі в післяопераційному періоді повинні перебувати на лікуванні в реанімаційному відділенні протягом 1-3 діб).

2. Виконання капітального ремонту хірургічного корпусу, що знаходиться в аварійному стані.

3. Забезпечення корпуса рентгендіагностичним обладнанням.

4. Медикаментозне забезпечення згідно стандартам висококваліфікованої медичної допомоги.

5. Необхідно переоснащення обладнанням операційно-перев'язочних блоків.

6. Поліпшення наступництва між стаціонаром, поліклінікою та швидкою медичною допомогою шляхом спільного розбору та аналізу медичних помилок, важких діагностичних випадків.

7. Сприяти своєчасному зверненню хворих за медичною допомогою, шляхом участі лікарів у Санпросветробота серед населення з виступами в місцевих газетах та телебаченні.

 

Підсумки по акушерсько-гінекологічному відділенню:

Усього прийнято пологів - 1287 (на 82 менше, ніж у 2015р.), народилось дітей - 1287, у тому числі недоношеними - 109, хворими - 310, від ВІЛ-інфікованих матерів - 18. Середнє перебування у відділеннях - 0.4.

Враховуючи, що акушерське відділення та відділення новонароджених у складі акушерсько-гінекологічної служби функціонують де-факто у режимі перинатального центру II рівня, для покращення якості надання медичної допомоги вагітним, породіллям та новонародженим з метою зниження показників перинатальної та материнської смертності, необхідні:

1. Зважаючи на велику кількість антенатально загиблих плодів у жіночих консультаціях міста покращити роботу по плануванню сім'ї, покращити антенатальний догляд за вагітними згідно наказу №417 від 15.07.2011р. "Про організацію надання амбулаторної акушерсько-гінекологічної допомоги".

2. Враховуючи велику кількість передчасних пологів оснастити один пологовий зал та палату інтенсивної терапії відділення новонароджених апаратами ШВЛ, які дають змогу проведення продовження першого вдиху у глибоко недоношених немовлят.

3. Провести реорганізацію відділення новонароджених: створити відділення реанімації новонароджених на 6 ліжок та відділення після реанімаційного виходжування недоношених на 14 ліжок.

4. Створити відділення акушерської реанімації на 6 ліжок.

5. Для роботи цих відділень необхідно, у першу чергу, вирішити такі питання:

1) забезпечити централізовану подачу кисню в операційні та майбутні відділення інтенсивної терапії;

2) придбати в повному обсязі недостатнє обладнання для надання медичної допомоги жінкам та новонародженим (апарати ШВЛ, СРАР, інкубатори для край недоношених, пульсоксиметри та ін.)

6. Вирішити питання щодо цілодобової роботи лабораторної служби(у тому числі біохімічної лабораторії); переглянути штатний розпис, вирішити кадрове забезпечення нових відділень; провести капітальний ремонт та реконструкцію відділень закладу.

7. Збільшити фінансування відділень для придбання медикаментів.

 

Надання долікарської медичної допомоги в КМУ "Міська лікарня №1" здійснюється фахівцями з середньо-спеціальною медичною освітою. Їх кількість становить 278 осіб. 3 з них мають неповну вищу освіту - бакалавр "сестринська справа".

У розрізі спеціальностей:

Медсестер - 184

Акушерок - 49

Лаборантів - 45

Укомплектованість становить 82%. Складовими критеріями якостями надання долікарської медичної допомоги є:

1. Кваліфікаційний рівень

2. Своєчасність і якість виконання профілактичних маніпуляцій і процедур, призначених лікарем

3. Інфекційна безпека

4. Матеріальне забезпечення (оснащення)

Пропозиції щодо покращення організації роботи молодших медспеціалістів:

1.Продовжувати проводити заходи по удосконаленню форм підвищення рівня кваліфікації молодших медсестер шляхом проведення семінарів с акцентом на практичне виконання стандартів .

2.Удосконалити проведення заліків серед молодших медспеціалістів методом тестування

3.Проводити передатестаційне тестування молодших медспеціалістів

4.Систематизувати потребу в виробах медичного призначення,обладнання,меблів та ін. для режимних кабінетів.

5.Взяти під контроль виконання Протоколів медсестринської діяльності.

Усі недоліки відображати в журналах деффектури з подальшим аналізом на Раді медсестер.Обновлен 18 окт 2016. Создан 17 окт 2016