Пологове відділення
зав.  акушерсько-фізиологичним відділенням № 1

Григор'ева Наталя Миколаївна

 

41-84-21

ст. акушерка акушерсько-фізиологичного відділення № 1

Тарасюк Ірина Леонидовна

 

41-84-21

 

 

Завідувач відділенням – Григор’єва Наталя Миколаївна, лікар  вищої кваліфікаційної категорії.

З 1980 року працює акушер – гінекологом «Міської лікарні №1» м. Краматорська після закінчення Донецького медичного інституту. З 1997 року завідуюча пологовим відділенням по теперішній час.

 

Старша акушерка  - Тарасюк Ірина Леонідівна.

У 1988 році закінчила Костянтинівське медичне училище, з 1988 року працювала акушеркою пологового відділення, з 2001 року і по теперішній час працює старшою акушеркою КМУ "Міська лікарня №1", має вищу кваліфікаційну категорію.

 

Профіль відділення –

 • У відділенні працюють лікарі першої та вищої категорії, які володіють навиками, необхідними для надання невідкладної допомоги матері та дитині. Усі пологові зали у відділенні – індивідуальні, укомплектовані необхідним сучасним обладнанням для надання висококваліфікованої допомоги матері та дитині.
 • Основними операціями у пологовому відділенні є кесаревого розтину, які  проводяться за показанням з боку матері або плода. 
 • У відділенні проводяться операції планового та ургентного кесарського розтину, з використанням сучасних гіпоалергенних шовних матеріалів, що розсмоктуються. Операційна оснащена сучасним операційним столом, хірургічним інструментарієм та камерою для підтримки стерильності за рахунок ультрафіолетового випромінювання.
 • Під час кесарського розтину новонароджена дитина викладається на груди батькові. У випадку кесарського розтину з застосуванням спинальної анестезії є можливість контакту дитини з матір’ю та прикладання немовляти до грудей ще під час операції. Жінкам із рубцем на матці після операції кесарського розтину надається можливість народжувати природними пологовими шляхами. У кожному конкретному випадку план ведення пологів вирішується консиліумом лікарів.
 • Для виключення другого періоду пологів,  або для екстреного розродження в другому періоді в інтересах плоду використовується вакуум-екстрактор з силіконовими чашками для доношених та недоношених плодів. Пологові зали обладнані кардіомоніторами для динамічного спостереження за внутрішньоутробним станом плоду. У відділенні працює фетальний кардіомонітор, який має змогу не лише спостерігати за внутрішньоутробним станом плоду під час пологів, але й письмово зафіксувати порушення серцебиття плоду та своєчасно вирішити питання про метод розродження, що допомогає знизити показники захворюваності новонароджених та перинатальної смертності.
 • Після пологів дитина знаходиться на грудях матері в пологовому залі дві години, що сприяє збереженню “теплового ланцюга”, заселенню дитячого організму сімейною флорою та ранньому початку грудного вигодовування.

 

Структура відділення:

Пологове відділення № 1  -  структурний  підрозділ   КМУ « Міської  лікарні   №1», який  забезпечує надання  стаціонарної  акушерської  допомоги  роділлям  та породіллям.

Відділення розраховано на 52 ліжка спільного перебування матері та новонародженого; 6 ліжок для породіль, діти яких перебувають у відділенні інтенсивної терапії; 2 ліжка для породіль, які лікуються у палаті інтенсивної терапії; 7 пологових залів.

У відділенні працює 5 лікарів акушерів – гінекологів, 3 лікаря з вищою категорією та 2 з І категорією; 16 акушерок: 12 з вищою категорією, перша категорія 1 акушерка та три молодих спеціалістів; 5 операційних сестер: 4 з вищою категорією та 1 з першою категорією.

Керівництво відділення здійснюється завідувачем відділення, який призначається  на посаду та звільняється наказом  головного  лікаря лікувально-профілактичного закладу. У своїй роботі підпорядковується головному лікарю та безпосередньо заступнику головного лікаря з лікувальної роботи.

Планування діяльності, фінансування, укомплектування штатами, оснащення відділення медичною апаратурою, інструментарієм, господарським інвентарем та обладнанням проводиться відповідно до діючих нормативів у встановленому порядку.

Персонал відділення керується діючим чинним законодавством, положенням, наказами, інструкціями, іншими нормативними актами органів охорони здоров’я, посадовими інструкціями.

 

Сучасні напрямки діяльності відділення:

 

 • Надання кваліфікованої стаціонарної лікувально-діагностичної допомоги  вагітним, роділлям, породіллям, новонародженим згідно з «Нормативами надання стаціонарної  акушерсько-гінекологічної та неонатологічної допомоги.
 • Забезпечення пацієнтів невідкладною акушерською та неонатологічною допомогою.
 • Організація та забезпечення спеціалізованої консультативної  допомоги пацієнтам відділення.
 • Організація  спільного перебування матері та новонародженого відповідно до вимог  чинних  галузевих нормативних документів.
 • Удосконалення організаційних форм надання медичної допомоги вагітним, роділлям, породіллям, новонародженим.
 • Вивчення та впровадження сучасних методик ведення пологів та післяпологового періоду, діагностики та лікування ускладнень вагітності, пологів та післяпологового періоду, досвіду роботи кращих лікувально-профілактичних закладів щодо сучасних технологів надання акушерської та неонатологічної допомоги.
 • Аналіз показників діяльності відділення, якості надання населенню акушерської та неонатологічної допомоги, розробка заходів щодо їх поліпшення.
 • Ведення відповідних форм обліково-звітної та статистичної документації, надання у встановлені терміни інформації щодо діяльності відділення.
 • Забезпечення підвищення кваліфікації медичного персоналу відділення.
 • Забезпечення взаємозв’язку та наступності у роботі зі жіночими консультаціями, амбулаторно-поліклінічними закладами,  спеціалізованими закладами охорони здоров’я.
 • Надання інформації про всі випадки внутрішньолікарняних інфекцій, материнської смертності, нещасні випадки та надзвичайні події територіальним органам охорони здоров’я .
 • Дотримання персоналом, пацієнтам та відвідувачами правил внутрішнього розпорядку, затверджених головним  лікарем  закладу охорони здоров’я .
 • Забезпечення прав пацієнта згідно з чинним законодавством.


Обновлен 30 мая 2016. Создан 04 мая 2016